Profesionální HR poradenství a rozvoj organizací a jednotlivců

 

PROFESNÍ PROFIL

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Tree Consulting s.r.o., Praha, Česká republika

From 4/2018 Vlastník, Konzultant, Kouč, Trenér

DAVID ŠKROBÁNEK, Coaching & Consulting, Praha, Česká republika

Od 1/2017 Vlastník, Kouč a mentor, terapeut

 

BROWN-FORMAN, Londýn, Velká Británie
9/2014 - 11/2016 Personální ředitel pro Severní Evropu a Externí výrobní provozy
6/2013 - 8/2014   Senior HR Manažer - Velká Británie, Irsko, BeNeSwiss a výrobní provozy

v Evropě 
 

Vedení HR v Severní Evropě (Velká Británie, Severské země, Pobaltí, Irsko, Belgie,

Holandsku a Švýcarsko) v komerční části společnosti (zejména v oblastech Marketingu, Obchodu a

Financí) a výroby v Holandsku, Irsku, Finsku, Francii, Číně a Jihoafrické Republice). 

Člen Evropského HR Leadership týmu, člen globálního HR Leadership týmu pro výrobu a

člen Leadership týmu pro Severní Evropu.
 

Vybrané úspěchy:

 • Spoluvytvoření HR strategie pro Evropu

 • Dosažení vysokých úrovní angažovanosti zaměstnanců (Employee engagement)

 • Rozjezd projektu Diversity v regionu

 • Vedení implementace nového globálního HR Systému (Workday)

 • Reorganizace Severoevropského regoinu

 • Rozjezd nového globálního přístupu a procesu Hodnocení výkonu (Performance Management)

 • Vedení mnoha týmových asimilací a intervencí

 • Vedení projektu uzavření výrobních provozů v Irsku

 • Vedení HR části projektu akvizice Skotské whisky

 • Snižování stavu počtu zaměstnanců spojené s prodejem značky Southern Comfort

 • Start-up nových výrobních provozů v Holandsku a Irsku

 • Vedení procesu hodnocení talentu a nástupnictví pro region

 • Rozjezd Well-being iniciativy v regionu

 

BROWN-FORMAN, Praha, Česká republika
6/2011 - 5/2013 Regionální HR Manažer pro Střední Evropu, Střední východ a Afriku

5/2009 - 5/2011 Senior HR Specialista pro Střední, Východní a Jižní Evropu, Střední východ a Afriku, a Rusko, Ukrainu a CIS region,

 

Vedení HR v geograficky a kulturně různorodé části společnosti s různými businessovými modely a neustálými geopolitickými problémy.

 

Vybrané úspěchy:

 • Vedení HR části projektu transformace společností v Rusku a Turecku spojené se změnou distribučního modelu

 • Vedení reorganizací v České republice a Rumunsku

 • Revize a implentace změn v systému odměňování a benefitů v České republice, Turecku a Rusku

 • Podpora lokálního vedení během přerušení chodu společnosti v Rumunsku a Řecku

 • Vedení krizového plánu společnosti během krize v Řecku

 • Implementace a ambasadorství nové firmení kultury ve společnosti

 • Nastavení HR směrnic a procedur v České republice

 

JNJ GLOBAL BUSINESS SERVICES (A JOHNSON & JOHNSON COMPANY), Praha, Česká republika
1/2007 - 4/2009 HR Specialista 

 

Vedení všech aspektů HR nově založeného a rychle rostoucího finančního centra sdílených služeb v Praze v prostředí vysoké poptávky a nedostatku talentovaných kandidátů.
 

Vybrané úspěchy:

 • Nábor všech zaměstnanců – nárust z 20 na 220 zaměstnanců během 2 let s fluktuací pod 10%

 • Nastavení HR směrnic a procedur společnosti

 • Vyvinutí a implementace adaptačního procesu a procesu náboru

 • Nastavení systému odměňování a benefitů

 

SYNERGIE RECRUITMENT, Praha, Česká republika
Konzultant, 7/2004 - 1/2007

Získávání, pohovory a umísťování kvalitních kandidátů dle potřeb klientů z FMCG, Retailu a IT&Telco odvětví.

 

Vybrané úspěchy:

 • Vedení projektu expanze retailového řetězce Halfords do České Republiky 

 

SIEMENS VDO, Brandýs nad Labem, Česká republika
HR Projektový Manažer, 12/2003 - 6/2004

 

Vedení restartu procesu podávání zlepšovacích návrhů v továrně. Nastavení transparentního a důvěryhodného procesu s jasně definovanými výstupy. Motivování celé továrny od řadových dělníků po vrcholový management pomocí přesvědčivé komunikace a výsledků.
 

Vybrané úspěchy:
Nárust v počtu navržených zlepšovacích návrhů z 5 na 400 během 6-ti měsíců
Výrazný nárust v procentu iplementace a získaných úspor
Vysoce motivovaní zaměstnanci a podpora managementu

 

VZDĚLÁNÍ
 

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta
Obod Ekonomika a právo v podnikání, 1995 – 2001


PRAENDEX EUROPE S.A., Prague, Czech Republic
Predictive Index, 2012


LONDON BUSINESS SCHOOL, Londýn, Velká Británie
HR Strategy in Transforming Organizations, 2015


Toby and Kate McCartney Limited, Londýn, Velká Británie
NLP Master Practitioner,od 2016 
Coaching Master Practitioner,od 2016

 

Interní tréningy:


Leading Change
Project Management
Process Management
Facilitation for results
Targeted Selection – Competency based interviewing
Foundations of Leadership I and II
Civil treatment
Cultural Awareness
Peer to Peer Coaching
Career planning
Presentation Skills
Finance Acumen
Feedback giving

 

David Škrobánek - Coach and Consultant