ŽIVOTNÍ

KOUČINK 

Každý z nás čas od času řeší nějakou složitou životní situaci, se kterou se naše racionální mysl jen velmi těžko vyrovnává. Rodina a přátelé jsou obvykle těmi prvními, u kterých hledáme pomoc. Někdy však bývají součástí problému a my prostě potřebujeme problém prodiskutovat s někým nezávislým, abychom byli schopni objektivně se rozhodnout či zhodnotit situaci.

EXEKUTIVNÍ

KOUČINK

Lídři v organizacích by se měli bez ohledu na úroveň seniority rozvíjet a to nejen kvůli sobě samotným, ale hlavně proto, že jejich chování i učiněná rozhodnutí přímo ovlivňují zbytek organizace.

KARIÉRNÍ

KOUČINK

Ne všechny živí to, co je opravdu baví a naplňuje. Pokud Vám Váš vnitřní hlas našeptává, že byste měli dělat něco jiného než doposud, že byste chtěli nasměrovat svou kariéru de směrem k úspěchu, že byste chěli, aby Vaše práce byla v souladu s Vaším životním posláním, anebo jednoduše že byste si svou práci více užívat, kariérní koučování je pro Vás.​

MENTORING

V určitých případech může být mentoring více nápomocný než koučink, protože poskytuje konkretní návody a rady od zkušenějšího člověka (mentora) v oblasti, ve které se potřebujete rozvinout. Já nabízím mentoring v oblastech, kde mám nejvíce zkušeností, což je HR (Lidské zdroje), vedení týmu a práce s různými kulturami a rozdíly mezi nimi. 

Profesionální HR poradenství a rozvoj organizací a jednotlivců