Profesionální HR poradenství a rozvoj organizací a jednotlivců

PORADENSTVÍ

Vše spolu souvisí a ideálně by Vaše společnost měla mít dobře zvládnuty všechny HR oblasti. Ale, v závislosti na růstové fázi Vašeho podnikání, Vašich prioritách, struktuře Vaší společnosti, diversity Vašich zaměstnanců nebo jakémkoliv dalším aspektu, můžete se chtít zaměřit na některé oblasti dříve a některé později.

Zde jsou oblasti, se kterými Vám mohu pomoci.  

 EXTERNÍ HR MANAŽER 

Potřebujete krátkodobě zastřešit lidské zdroje ve společnosti než najdete plnohodnotnou interní posilu? Najít správného kandidáta může trvat delší dobu, ale život Vaší organizace běží dál.

Není Vaše organizace ještě tak velká, aby si mohla dovolit plnohodnotného HR manažera, a chcete si tuto agendu vést sám/-a      s juniornější podporou? V takovém případě je dobré některé oblasti správně nastavit zkušeným HR profesionálem a poté si je převzít.

Najměte si externího HR profesionála jen na krátkou dobu a třeba i jen na pár hodin týdně. 

 

HR STRATEGIE

V ideáním případě zde to vše začíná. Mít jasnou vizi a plán, kam chcete jít a jak se tam dostanete, je velmi důležité a přínosné.          HR strategie není žádná věda, může a měla by být jednoduchá a srozumitelná, ale hlavně Vám pomůže vidět věci v souvislostech.

 • HR Audit

 • Ohodnocení kompetencí a dovedností  

 • Analýza trendů na trhu práce

 • SWOT analýza

 

ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

Lidé se přirozeně brání změnám bez ohledu na okolnosti a úmysl.  Plánování a komunikace jsou klíčové pro úspěch.

 • Růst společnosti

 • Propouštění a uzavíraní společnosti

 • Restrukturalizace

 • Spojení či akvizice 

 • Audit dovedností stávajících zaměstnanců

 • Plánování a obsah komunikace

ORGANIZAČNÍ KULTURA

Organizační kultura je v každé společnosti unikátní - je to to, proč si Vás Vaši zaměstanci vybrali a proč jsou motivovaní pro Vás pracovat.   

 • Hodnoty společnosti

 • Vize a mise 

 • Angažovanost zaměstnanců

 • Interní a externí komunikace

 • Diversita a inkluze

NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ

Pokud potřebujete nabrat nové zaměstnance nebo chcete vybrat ze stávajících zaměstnanců, je dobré to udělat pořádně...

 

 • Kompetenční pohovory

 • Assessment a Development centra

 • Případové studie​

 • Adaptační proces nových zaměstnanců

ODMĚŇOVÁNÍ a BENEFITY

Zřídkakdy bývá někdo spokojen se svou mzdou a balíčkem benefitů. Máte definovanou strategii odměňování? Jak platíte oproti konkrenci? A odrážejí vaše benefity poslední trendy a požadavky zaměstnanců?

 

 • Definice strategie odměňování

 • Revize mezd a benefitů

 • Nastavení bonusové struktury

 • Ohodnocení pracovních pozic

 

ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

Vzdělávání a osobní rozvoj jsou nejvyšší motivací pro většinu zaměstnanců. Zaměřujete se na rozvoj svých stávajících zaměstnanců nebo nabíráte nové talenty zvenčí? 

 

 • Sledování a rozvoj talentu

 • Následovnictví

 • Leadership programy

 • Koučink a mentorování

 • Tréninky

HODNOCENÍ VÝKONU

Bohužel je hodnocení výkonu špatně používáno a proto bývá pro zaměstnance demotivační a to i přesto, že nastavení cílů, jejich komunikace a pravidelná zpětná vazba jsou zaměstnanci vyžadovány a jsou zcela klíčové pro dosažení cílů společnosti. 

 • Nastavení systému hodnocení výkonu a zpětné vazby

 • Propojení odměňování a výkonu jednotlivce a společnosti

 • Nastavení motivačních systémů nad rámec odměňování

EFEKTIVITA ORGANIZACE

Jasné definování zodpovědností jednotlivce a procesů komunikace a spolupráce mezi jednotlivci a odděleními minimalizuje nedorozumění a neefektivitu. Kouzlo je v jednoduchosti a transparentnosti... 

 

 • Nastavení efektivní organizační struktury

 • Definice rolí a odpovědností

 • Jasné popisy práce

 • Nastavení systému spolupráce