Profesionální HR poradenství a rozvoj organizací a jednotlivců

FACILITACE / MODEROVÁNÍ

Každý má k jakékoliv diskuzi co říct, názor každého z nás může být něčím přínosný. 
Moderační techniky v rukou zkušeného a zručného facilitátora mohou pomoci vašim týmům vyřešit komplikovaný problém a najít jeho příčinu, diskutovat bez zábran a soudů, definovat komplexní procesní mapy apod.

Když v čele týmu stojí nově jmenovaný lídr, nebo současný tým má nové členy, dynamika tohoto týmu se zásadně změní. Vzájemné sebepoznání, vybudování důvěry mezi členy týmu, definice společného cíle, či nastavení principů spolupráce, jsou důležité kroky v budování dobře fungujícího týmu.

TÝMOVÉ INTERVENCE

Mediace je proces, během kterého účastníci s pomocí mediátora identifikují problém, navrhnou alternativy řešení, zváží je a dohodnou se na následných krocích. Mediátor působí jako nezávislý průvodce řešením sporu. Podporuje zúčastněné strany tak, aby ideálně došli ke smírnému řešení akceptovatelnému všemi stranami.

MEDIACE - ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ 

 (+420) 731 691 576